Maškarní bál - Masopust 16.2.2017Zahájení Výtvarného kroužku malby 10.2.2017Dnes rušíme zákaz vstupu vzhledem k chřipkové epidemii ! 30.1. 2017Kloboukový bál  24.1.2017Slavnostní otevření Pánského klubu ! 16.1.2017Slavnostní otevření Pánského klubu ! 16.1. ve 13,30Silvestrovská zábava 29.12.2016PF 2017A vánoce trochu jinak - skupina Jazztet 23.12.2016Vánoční vystoupení dětí z Velkých Hamrů 21.12.2016Zpěvánky dětí z Hamrsek 20.12.2016Vánoční oběd, penzion Berany 14.12.2016Vánoční posezení s rodinou 13.12.2016Vernisáž výstavy kino "Svět"  12.12.2016Desenští muzikanti 6.12.2016Tak a máme i většího "bratříčka"Pečení vánočního cukroví 30.11.Adventní posezení a Anděl Páně 28.11.Vánoční prodejní trhy 23.11.2016Posezení s Krakonošem 8.11.2016Dr.Veleta a jeho vynikající terapie tancem !Otevření nového   "Kina  Svět" 24.10.2016Den "Otevřených dveří " 5.10.2016Hamrovské vinobraní 20.9.2016
Domov důchodců Velké Hamry

"Pomáhej těm, co v nouzi jsou, pomáhej těm, co ne­mohou, jednou tou cestou půjdeš sám, na věčné cestě ke hvězdám."

- Josef Fousek

Zřizovatel:

Zřizovatel

Domov důchodců Velké Hamry

Informace

Po‐Pá: 7:00 ‐ 14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Maškarní bál - Masopust
16. 2. 2017

Maškarní bál - Masopust Maškarní bál , Masopust - tradice, na kterou jsme se všichni upřímně těšili. A že se povedla , svědčí několik fotografií A malé video. Všem děkujeme …

Výtvarný kroužek malby
10. 2. 2017

Výtvarný kroužek malby Dnes jsme otevřeli "Výtvarný kroužek malby ". Slečna Stránská má připraveny dobré nápady, ale hlavně odvahu s námi začít. Těšíme se, že si obrázky …

Zrušení zákazu vstupu !
30. 1. 2017

Zrušení zákazu vstupu ! Dnešním dnem rušíme zákaz vstupu vzhledem k chřipkové epidemii a zároveň všechny návštěvníky prosíme o maximalní ohleduplnost . Zásadně nás …

Poslání Domova

Posláním služby domova pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, přís­pěvková organizace, je zajistit a pos­kytovat seniorům nad 65 let potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry sobě­stačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péči pos­kytovanou vzdělaným a obětavým prac­ovním týmem. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědo­mujeme si, že každý člověk je osobnost jedi­nečná a neopako­vatelná.

Cílová skupina uživatelů služeb

Služba je určena seniorům, kteří dosáhli důchodového věku 65+, a kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění či věku, jsou při péči o sebe a běžné životní potřeby zcela nebo částečně odkázání na pomoc druhé osoby. Zároveň těmto seniorům již není možné potřebnou pomoc a péči zajistit prostřednictvím terénních sociálních služeb ani rodinou.

V případě nenaplněné kapacity je možné vyhovět žadateli mladšímu 65ti let (kolem 60ti let věku), který splňuje následující podmínky: není pro něho dostupná jiná sociální služba, žadatel je v důsledku onemocnění zcela nesoběstačný k zajištění základních životních potřeb a péče o svou osobu.

Přednost mají senioři žijící v Libereckém kraji, nebo kteří mají příbuzné v Libereckém kraji.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2017 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta