Hamrovské vinobraní 20.9.2016Pozvánka na "Hamrovské vinobraní " 20.9. ve 14,00Zábava na zahraděBabí léto a sejkory 30.8.2016Vystoupení pana Jarky Křapky 22.8.2016Olympijský den u nás 11.8.2016Návštěva Saturnina 1.8.2016Turnaj v kuželkách 26.7.2016Letní posezení s rodinou 12.7.2016
Domov důchodců Velké Hamry

"Pomáhej těm, co v nouzi jsou, pomáhej těm, co ne­mohou, jednou tou cestou půjdeš sám, na věčné cestě ke hvězdám."

- Josef Fousek

Zřizovatel:

Zřizovatel

Domov důchodců Velké Hamry

Informace

Po‐Pá: 7:00 ‐ 14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Hamrovské vinobraní
20. 9. 2016

Hamrovské vinobraní Hamrovské vinobraní, u nás v Domově, na to jsme se domluvili , bude určitě i v dalších letech. Pěkný nápad, dobře organizované, nádherně prostřené stoly, povídání o vínu , citáty, vtipy, …

Pozvánka na Hamrovské vinobraní
18. 9. 2016

Pozvánka na Hamrovské vinobraní V úterý 20.září od 14,00 pořádáme "Hamrovské vinobraní" , ochutnáme trochu vína a zazpíváme si s panem Bukovjanem .

Zábava na zahradě
9. 9. 2016

Zábava na zahradě Sice trochu se zpožděním, ale zase za pěkného počasí jsme si dnes udělali trochu zábavy na nově zrekonstruované zahradě. Využili jsme i zázemí našich nových altánků.

Poslání Domova

Posláním služby domova pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, přís­pěvková organizace, je zajistit a pos­kytovat seniorům nad 65 let potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry sobě­stačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péči pos­kytovanou vzdělaným a obětavým prac­ovním týmem. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědo­mujeme si, že každý člověk je osobnost jedi­nečná a neopako­vatelná.

Cílová skupina uživatelů služeb

Služba je určena seniorům, kteří dosáhli důchodového věku 65+, a kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění či věku, jsou při péči o sebe a běžné životní potřeby zcela nebo částečně odkázání na pomoc druhé osoby. Zároveň těmto seniorům již není možné potřebnou pomoc a péči zajistit prostřednictvím terénních sociálních služeb ani rodinou.

V případě nenaplněné kapacity je možné vyhovět žadateli mladšímu 65ti let (kolem 60ti let věku), který splňuje následující podmínky: není pro něho dostupná jiná sociální služba, žadatel je v důsledku onemocnění zcela nesoběstačný k zajištění základních životních potřeb a péče o svou osobu.

Přednost mají senioři žijící v Libereckém kraji, nebo kteří mají příbuzné v Libereckém kraji.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2016 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta