Výlet do Prahy a muzikál "Mýdlový princ" 25.5.2017Sportovní den 23.5.2017Popelky Karla Černocha 15.5.2017Májová veselice 11.5.2017Pomoc a brigáda na nové zahradě 3.5.2017Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost 28.4.2017Slavnostní předání "sociálního automobilu" 27.4.2017Rej čarodějnic 25.4.2017Velikonoční návštěva dětí ze školy z Velkých Hamrů 12.4.2017Pečení jidášů a velikonoční posezení  11.4.2017Přednáška a beseda s paní poslankyní Janou Hnykovou 31.3.2017Turnaj v kuželkách 21.3.2017Hamrovský risk 16.3.2017MDŽ a děti ze školy ve Velkých Hamrech 7.3.2017Maškarní bál - Masopust 16.2.2017Zahájení Výtvarného kroužku malby 10.2.2017Kloboukový bál  24.1.2017Slavnostní otevření Pánského klubu ! 16.1.2017Zpěvánky dětí z Hamrsek 20.12.2016Vánoční posezení s rodinou 13.12.2016Posezení s Krakonošem 8.11.2016Otevření nového   "Kina  Svět" 24.10.2016Den "Otevřených dveří " 5.10.2016
Domov důchodců Velké Hamry

"Pomáhej těm, co v nouzi jsou, pomáhej těm, co ne­mohou, jednou tou cestou půjdeš sám, na věčné cestě ke hvězdám."

- Josef Fousek

Zřizovatel:

Zřizovatel

Domov důchodců Velké Hamry

Informace

Po‐Pá: 7:00 ‐ 14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Výlet do Prahy a muzikál "Mýdlový princ"
25. 5. 2017

Výlet do Prahy a muzikál "Mýdlový princ" Pěkný výlet do Prahy naplánovala naše děvčata, nejdříve lanovkou na Petřín, pak rozhledna, malé občerstvení na Nebozízku, procházka po Staré Praze a …

Sportovní den
23. 5. 2017

Sportovní den Tradiční "sportovní klání" , pěkné počasí, obhlídka nových stromečků, medaile .. příjemné dopoledne.

Popelky Karla Černocha
15. 5. 2017

Popelky Karla Černocha Dnešní vzpomínkový pořad "Popelky Karla Černoch" byl opravdu vyjímečný pro nás pro všechny. pro hlávního učinkujícího Šimona Pečenku jsme měli …

Poslání Domova

Posláním služby domova pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, přís­pěvková organizace, je zajistit a pos­kytovat seniorům nad 65 let potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry sobě­stačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péči pos­kytovanou vzdělaným a obětavým prac­ovním týmem. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědo­mujeme si, že každý člověk je osobnost jedi­nečná a neopako­vatelná.

Cílová skupina uživatelů služeb

Služba je určena seniorům, kteří dosáhli důchodového věku 65+, a kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění či věku, jsou při péči o sebe a běžné životní potřeby zcela nebo částečně odkázání na pomoc druhé osoby. Zároveň těmto seniorům již není možné potřebnou pomoc a péči zajistit prostřednictvím terénních sociálních služeb ani rodinou.

V případě nenaplněné kapacity je možné vyhovět žadateli mladšímu 65ti let (kolem 60ti let věku), který splňuje následující podmínky: není pro něho dostupná jiná sociální služba, žadatel je v důsledku onemocnění zcela nesoběstačný k zajištění základních životních potřeb a péče o svou osobu.

Přednost mají senioři žijící v Libereckém kraji, nebo kteří mají příbuzné v Libereckém kraji.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2017 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta