Domov důchodců Velké Hamry

Domov seniorů

Zřizovatel:

Zřizovatel Domova Důchodců Velké Hamry

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje

Informace

Po–Pá: 7:00–14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Poslání Domova seniorů

Posláním služby domova pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Libereckého kraje, je zajistit a poskytovat seniorům nad 65 let potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry sobě­stačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péčí pos­kytovanou vzdělaným a obětavým prac­ovním týmem. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědo­mujeme si, že každý člověk je osobnost jedi­nečná a neopako­vatelná.

Územně službu poskytujeme celému Libereckému kraji.

Cíl služby Domov seniorů

Cílem služby je vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude uživateli líbit a kde bude spokojený (prostředí co nejbližší domácímu):

 • bezbariérové bydlení v jedno a dvoulůžkových pokojích,
 • klid v domově a jeho okolí,
 • možnost dozařídit si pokoj doplňky podle svého,
 • zajistit odbornou každodenní podporu v těch oblastech, kde to uživatel potřebuje,
 • poskytovat základní službu tak, aby byla v optimální míře zachována kvalita života uživatele,
 • podporovat jeho nezávislost a soběstačnost,
 • respektovat individualitu uživatele,
 • poskytovat základní ošetřovatelskou péči,
 • podporovat kontakty s jeho přirozeným společenským prostředím a zachovávat spolupráci s rodinou,
 • dbát na profesionalitu služby, lidský přístup,
 • zachovávat důstojnost uživatele,
 • dalším cílem je nabízet smysluplnou náplň pro volný čas, která je zaměřena na posilování soběstačnosti, udržování společenských kontaktů, udržování manuální zručnosti.

Cílová skupina uživatelů služeb Domova seniorů

Služba je určena seniorům, kteří dosáhli důchodového věku 65+, a kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění či věku, jsou při péči o sebe a běžné životní potřeby zcela nebo částečně odkázání na pomoc druhé osoby. Zároveň těmto seniorům již není možné potřebnou pomoc a péči zajistit prostřednictvím terénních sociálních služeb ani rodinou.

V případě nenaplněné kapacity je možné vyhovět žadateli mladšímu 65ti let (kolem 60ti let věku), který splňuje následující podmínky: není pro něho dostupná jiná sociální služba, žadatel je v důsledku onemocnění zcela nesoběstačný k zajištění základních životních potřeb a péče o svou osobu.

Přednost mají senioři žijící v Libereckém kraji, nebo kteří mají příbuzné v Libereckém kraji.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2019 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta

zavřít

Návštěva Harrachovské sklárny a pivovaru