Zřizovatel:

Zřizovatel

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje.

„Pomáhej těm, co v nouzi jsou, pomáhej těm, co nemohou, jednou tou cestou půjdeš sám, na věčné cestě ke hvězdám.”

Josef Fousek

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Roman Šikola
tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
email: roman.sikola@kraj-lbc.cz

 Po–Pá: 7.00–14.30 h
 483 368 711

Individuální plán uživatele

Individuální plánování

Poskytování sociální služby začíná již v rámci jednání se zájemcem o službu. Za zahájení individuálního plánování zodpovídá sociální pracovník, který úzce spolupracuje s vedoucí příslušného oddělení. Ještě před tím, než je s novým uživatelem uzavřena smlouva o poskytování služeb, dojednává sociální pracovník s novým uživatelem individuální podmínky, za jakých bude služba poskytována. Jedná se zejména o:

Tato dohoda je sociálním pracovníkem zakotvena jednak do Smlouvy o poskytování sociální služby a dále jsou informace zaneseny do formuláře Základní informace pro individuální plánování, který dostane k dispozici vedoucí úseku před nástupem nového uživatele.

Cíl individuálního plánování

Stanovit osobní cíle uživatele a uspokojit jeho základní potřeby. Osobní cíl stanovujeme, abychom uživateli pomáhali s tím, co je pro něj opravdu důležité, a to jak při každodenní spolupráci (individuální plán péče – s čím a jak se bude tomuto uživateli pomáhat), tak při naplňování dalších přání důležitých pro jeho život (např.: ranní káva, denní rituály, kontakt s rodinou, ad.).

Při stanovení osobních cílů vycházíme z:

S ohledem na soběstačnost uživatele a zajištění jeho denních potřeb je nutné stanovit rozsah služeb a péče s individuálním přístupem. Nové prostředí může být pro uživatele neočekávanou změnou jeho životního rytmu a naše pomoc je zaměřena tak, aby zůstalo zachováno co nejvíce návyků z původního přirozeného prostředí. Chceme maximálně využít fyzické a psychické kapacity uživatele služby tak, aby zůstal pokud možno co nejdéle nezávislý v běžných denních činnostech nebo případně dále rozvíjel své schopnosti.

Na tvorbě a realizaci individuálního plánování spolupracuje s uživatelem realizační tým složený z klíčového pracovníka, vedoucí oddělení, sociální pracovnice, aktivizační pracovnice. Na tvorbě individuálního plánu se může dále podílet každý, kdo je v kontaktu s uživatelem a může příznivě ovlivnit proces plánování a stanovení cílů a přání uživatele (rodinní příslušníci či přátelé uživatele, kteří nejlépe znají jeho přání a potřeby).

Individuální plánování je dlouhodobý proces, který se aktualizuje a přehodnocuje, a to:

Dění v Horském domově obrazem

Hamrovák děkuje svým partnerům

MePro Trading, s.r.o.
Kimberly-Clark, s. r. o.
TZMO Czech republic s.r.o.
Semileas, a. s.
Město Jablonec nad Nisou
Nadace PRECIOSA
Obecní úřad Zlatá Olešnice
Město Desná
Horský domov Hamrovák

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

Tel.: 483 368 711
Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2024 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta