Domov důchodců Velké Hamry

Individuální plán uživatele

Zřizovatel:

Zřizovatel Domova Důchodců Velké Hamry

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje

Informace

Po–Pá: 7:00–14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Individuální plánování

Poskytování sociální služby začíná již v rámci jednání se zájemcem o službu. Za zahájení individuálního plánování zodpovídá sociální pracovník, který úzce spolupracuje s vedoucí příslušného oddělení. Ještě před tím, než je s novým uživatelem uzavřena smlouva o poskytování služeb, dojednává sociální pracovník s novým uživatelem individuální podmínky, za jakých bude služba poskytována. Jedná se zejména o:

  • dojednání druhu pokoje, ve kterém bude uživatel ubytován,
  • dojednání druhu diety,
  • základní rozsah péče, který mu bude poskytován.

Tato dohoda je sociálním pracovníkem zakotvena jednak do Smlouvy o poskytování sociální služby a dále jsou informace zaneseny do formuláře Základní informace pro individuální plánování, který dostane k dispozici vedoucí úseku před nástupem nového uživatele.

Cíl individuálního plánování

Stanovit osobní cíle uživatele a uspokojit jeho základní potřeby. Osobní cíl stanovujeme, abychom uživateli pomáhali s tím, co je pro něj opravdu důležité, a to jak při každodenní spolupráci (individuální plán péče – s čím a jak se bude tomuto uživateli pomáhat), tak při naplňování dalších přání důležitých pro jeho život (např.: ranní káva, denní rituály, kontakt s rodinou, ad.).

Při stanovení osobních cílů vycházíme z:

  • informací, které získáme od uživatele nebo z jiných zdrojů (rodina, přátelé),
  • možností uživatele – co zvládá, co nezvládá,
  • přání a zjištěných potřeb uživatele – co je pro něj důležité, jak chce s naší pomocí žít,
  • možností služby.

S ohledem na soběstačnost uživatele a zajištění jeho denních potřeb je nutné stanovit rozsah služeb a péče s individuálním přístupem. Nové prostředí může být pro uživatele neočekávanou změnou jeho životního rytmu a naše pomoc je zaměřena tak, aby zůstalo zachováno co nejvíce návyků z původního přirozeného prostředí. Chceme maximálně využít fyzické a psychické kapacity uživatele služby tak, aby zůstal pokud možno co nejdéle nezávislý v běžných denních činnostech nebo případně dále rozvíjel své schopnosti.

Na tvorbě a realizaci individuálního plánování spolupracuje s uživatelem realizační tým složený z klíčového pracovníka, vedoucí oddělení, sociální pracovnice, aktivizační pracovnice. Na tvorbě individuálního plánu se může dále podílet každý, kdo je v kontaktu s uživatelem a může příznivě ovlivnit proces plánování a stanovení cílů a přání uživatele (rodinní příslušníci či přátelé uživatele, kteří nejlépe znají jeho přání a potřeby).

Individuální plánování je dlouhodobý proces, který se aktualizuje a přehodnocuje, a to:

  • vždy po změně situace uživatele – změna fyzické kondice, změna psychické kondice,
  • při zjištění nové potřeby a přání uživatele.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2019 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta

zavřít

Návštěva Harrachovské sklárny a pivovaru