Domov důchodců Velké Hamry

Postup a pravidla
pro jednání se zájemcem

Zřizovatel:

Zřizovatel Domova Důchodců Velké Hamry

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje

Informace

Po–Pá: 7:00–14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Žádost o umístění do domova - postup zájemce

Základní informace o poskytovaných službách podávají sociální pracovnice na tel. 483 368 717 v pracovní době Po–Pá od 7:00 do 15:30.

Zájemcům doporučujeme osobní jednání, vhodné je domluvit si schůzku se sociální pracovnicí na tel. 483 368 717.

Tiskopis „Žádost o přijetí” obdrží zájemce v kanceláři sociálních pracovnic nebo si jej může stáhnout zde: Žádost o přijetí do domova pro seniory.

Vyplněná žádost musí být podepsána žadatelem nebo jeho zákonným zástupcem.

Vyplněnou žádost je možné zaslat poštou nebo doručit osobně. Osobní doručení je vhodnější z důvodu ověření a doplnění možných chybějících údajů. Při osobním jednání se zájemce rovněž dozví další důležité informace.

Každá žádost je zaevidována a zařazena do pořadníku žadatelů (pořadové číslo a datum převzetí) do Domova seniorů nebo do Domova se zvláštním režimem.

Jednání se zájemcem o službu - sociální šetření

S každým zájemcem nejdříve vyhodnotíme jeho potřeby a domluvíme, který druh služby bude vhodný pro pokrytí potřeb žadatele.

Každá žádost je posuzována individuálně a se žadatelem nebo jeho rodinnými příslušníky jsou sociální pracovnice ve spojení a další požadavky na službu jsou zaznamenávány k záznamům o žádosti.

Sociální šetření je součástí sociální práce se zájemcem o službu. Je vyústěním předchozího jednání se zájemcem o službu a může probíhat ve spolupráci s rodinou uživatele, přáteli, známými a institucemi. Sociální pracovnice se při sociálním šetření seznámí s aktuální situací zájemce o službu.

Sociální šetření probíhá v přirozeném prostředí domova zájemce o službu, popřípadě v léčebně nebo v nemocnici, kde se právě zájemce nachází. Termín sociálního šetření je se zájemcem o službu vždy dopředu dohodnut. Sociálního šetření se mohou účastnit rodinní příslušníci žadatele, pečující osoby a další blízké osoby.

Sociální šetření provádí sociální pracovnice a vedoucí úseku služeb přímé péče.

Sociální šetření probíhá ve chvíli, kdy existuje reálná možnost zahájení poskytování sociální služby.

Sociální pracovnice při sociálním šetření poskytují zájemci veškeré důležité informace o službách, které domov poskytuje. Zájemce si rovněž může prohlédnout fotografie z našeho domova.

Termín nástupu

Vždy je podmíněn volným místem.

V případě, že jsou splněny podmínky přijetí, je sjednán termín nástupu.

  • Ústně v případě vzájemné dohody obou stran a předání potřebných dokladů,
  • písemně – písemné oznámení.

Nástup do domova

V den nástupu projedná sociální pracovnice podmínky „Smlouvy o poskytování sociální služby“, doporučujeme při nástupu přítomnost členů rodiny nebo opatrovníka.

Žadatel je seznámen s Domovním řádem, s podmínkami uložení peněz nebo cenností, založením vkladní knížky a změnou trvalého pobytu, dále postup při výplatě důchodů, výše úhrady za pobyt a další sjednané služby.

Žadatel je uveden na pokoj (seznámen se spolubydlícím), je vyhotoven soupis osobního prádla a donesených věcí žadatele.

Písemně zpracovaná Smlouva je předložena žadateli k ověření údajů a za účasti ředitele nebo jeho zástupce podepsána oběma stranami.

Žadatel může z vlastního rozhodnutí odmítnout sjednaný nástup do domova.

Důvody odmítnutí služby - služby neposkytujeme:

Osobám, které potřebují nepřetržitou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení.

Osobám agresivním, s poruchou chování, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.

Osobám, které nepotřebují stálou pobytovou sociální službu.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2019 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta

zavřít

Návštěva Harrachovské sklárny a pivovaru