Domov důchodců Velké Hamry

Povinně zveřejňované
informace dle zákona

Zřizovatel:

Zřizovatel Domova Důchodců Velké Hamry

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje

Informace

Po–Pá: 7:00–14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Předpis č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název, adresa povinného subjektu:

Domov důchodců Velké Hamry
příspěvková organizace
Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

2. Identifikační číslo organizace:

712 200 03

3. Daňové identifikační číslo organizace:

Organizace není plátcem DPH.

4. Telefonní kontakt:

483 368 711

Odkaz na další telefonní kontakty.

5. ID datové schránky:

6u8kh6p

6. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

78-6239480277/0100

7. Název a adresa zřizovatele:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec

8. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Organizace je registrovaným poskytovatelem sociální služeb domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Organizace byla zřízena dne 1. 7. 2004 na dobu neurčitou na základě rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje.

9. Zřizovací listina:

10. Informační memorandum o ochraně a správě osobních údajů organizace sociálních služeb:

11. Rozpočet:

12. Výroční zprávy:

13. Výroční zprávy o poskytování informací:

14. Rozvaha:

15. Výkaz zisku a ztráty:

16. Příloha k účetní závěrce:

17. Popis organizační struktury povinného subjektu:

18. Způsob podání žádosti o přijetí do služby:

Formulář Žádost o přijetí je možno vyzvednout osobně v sídle organizace v kanceláři sociálních pracovnic nebo je k dispozici v elektronické podobě.

Vyplněný formulář může žadatel zaslat písemně Českou poštou nebo datovou schránkou nebo podat osobně v sídle organizace.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2019 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta

zavřít

Návštěva Harrachovské sklárny a pivovaru