Zřizovatel:

Zřizovatel

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje.

„Pomáhej těm, co v nouzi jsou, pomáhej těm, co nemohou, jednou tou cestou půjdeš sám, na věčné cestě ke hvězdám.”

Josef Fousek

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Roman Šikola
tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
email: roman.sikola@kraj-lbc.cz

 Po–Pá: 7.00–14.30 h
 483 368 711

Ubytování v Domově důchodců Velké Hamry

Po rekonstrukci zařízení nabízíme ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji se sociálním vybavením

Pokoje jsou standardně vybaveny základním nábytkem: polohovatelné lůžko, noční stolek, skříň se zámkem na oblečení a osobní věci, jídelní stůl a židle.

Na dvoulůžkovém pokoji užívají spolubydlící jídelní stůl a sociální vybavení společně po vzájemné dohodě.

Uživatel může použít vlastní nábytek po dohodě s vedením DD. V dodatku smlouvy se písemně dojednají podmínky vyklizení nábytku a úhrada nákladů od uživatele v případě ukončení jeho pobytu.

Uživatel může využívat společné prostory a místnosti, které jsou zřízeny pro kulturní vyžití, např.: kavárnu, knihovnu, terasu, kuchyňky a jídelny na odděleních, chodby a výtahy.

Součástí ubytování je úklid pokojů a společných prostor, pravidelná výměna lůžkovin a praní prádla

Postup při úklidu pokoje je projednán s uživatelem a úklid společných prostor provádí personál dle harmonogramu prací.

Pravidelně se provádí výměna lůžkovin. Praní osobního prádla uživatele je služba zajišťovaná vlastní prádelnou domova denně nebo dle potřeby a ujednání. Uživatel má také možnost osobně předat a převzít prádlo v prádelně po 10. hodině dopoledne. Drobné opravy osobního prádla a šatstva zajišťujeme po dohodě s uživatelem.

Nabídka pokoje dle vybavení

S uživatelem jsou sjednány podmínky o přidělení pokoje a při nástupu je uvedený pokoj předán, za předpokladu dodržení sjednaného termínu nástupu.

Změna podmínek bydlení během pobytu

Krizové situace při kterých může dojít ke stěhování uživatele:

Uživatel nebo zákonný zástupce může písemně požádat vedení DD o změnu pokoje dohodou s uvedením důvodu (zdravotní, osobní, jiné).

Vedoucí oddělení písemnou žádost zaeviduje a změnu pokoje dále řeší ve spolupráci se sociální pracovnicí.

Žádosti nebývá zpravidla vyhověno ihned, ale až po uvolnění vhodného pokoje.

Dění v Horském domově obrazem

Hamrovák děkuje svým partnerům

MePro Trading, s.r.o.
Kimberly-Clark, s. r. o.
TZMO Czech republic s.r.o.
Semileas, a. s.
Město Jablonec nad Nisou
Nadace PRECIOSA
Obecní úřad Zlatá Olešnice
Město Desná
Horský domov Hamrovák

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

Tel.: 483 368 711
Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2024 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta