Domov důchodců Velké Hamry

Ubytování
v Domově důchodců Velké Hamry

Zřizovatel:

Zřizovatel Domova Důchodců Velké Hamry

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje

Informace

Po–Pá: 7:00–14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Po rekonstrukci zařízení nabízíme ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji se sociálním vybavením

Pokoje jsou standardně vybaveny základním nábytkem: polohovatelné lůžko, noční stolek, skříň se zámkem na oblečení a osobní věci, jídelní stůl a židle.

Na dvoulůžkovém pokoji užívají spolubydlící jídelní stůl a sociální vybavení společně po vzájemné dohodě.

Uživatel může použít vlastní nábytek po dohodě s vedením DD. V dodatku smlouvy se písemně dojednají podmínky vyklizení nábytku a úhrada nákladů od uživatele v případě ukončení jeho pobytu.

Uživatel může využívat společné prostory a místnosti, které jsou zřízeny pro kulturní vyžití, např.: kavárnu, knihovnu, terasu, kuchyňky a jídelny na odděleních, chodby a výtahy.

Součástí ubytování je úklid pokojů a společných prostor, pravidelná výměna lůžkovin a praní prádla

Postup při úklidu pokoje je projednán s uživatelem a úklid společných prostor provádí personál dle harmonogramu prací.

Pravidelně se provádí výměna lůžkovin. Praní osobního prádla uživatele je služba zajišťovaná vlastní prádelnou domova denně nebo dle potřeby a ujednání. Uživatel má také možnost osobně předat a převzít prádlo v prádelně po 10. hodině dopoledne. Drobné opravy osobního prádla a šatstva zajišťujeme po dohodě s uživatelem.

Nabídka pokoje dle vybavení

S uživatelem jsou sjednány podmínky o přidělení pokoje a při nástupu je uvedený pokoj předán, za předpokladu dodržení sjednaného termínu nástupu.

Změna podmínek bydlení během pobytu

Krizové situace při kterých může dojít ke stěhování uživatele:

  • Neshody na pokoji se spolubydlícím,
  • havarijní nebo nouzová situace, která neumožní pobyt na daném pokoji, např.: malování, nutné opravy topení apod.

Uživatel nebo zákonný zástupce může písemně požádat vedení DD o změnu pokoje dohodou s uvedením důvodu (zdravotní, osobní, jiné).

Vedoucí oddělení písemnou žádost zaeviduje a změnu pokoje dále řeší ve spolupráci se sociální pracovnicí.

Žádosti nebývá zpravidla vyhověno ihned, ale až po uvolnění vhodného pokoje.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2019 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta

zavřít

Návštěva Harrachovské sklárny a pivovaru