Domov důchodců Velké Hamry

Domov
se zvláštním režimem

Zřizovatel:

Zřizovatel Domova Důchodců Velké Hamry

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje

Informace

Po–Pá: 7:00–14:30

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

Aktuality

Poslání Domova se zvláštním režimem

Posláním služby domova se zvláštním režimem, kterou zajišťuje Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace Libereckého kraje, je zajistit a poskytovat seniorům s demencí všech forem a lidem s chronickým onemocněním potřebné sociální služby při úkonech, které již nejsou schopni provést sami ve svém přirozeném prostředí.

Velký důraz klademe na podporu míry soběstačnosti seniora.

Službu poskytujeme v klidném a příjemném prostředí s odpovídající odbornou péčí poskytovanou vzdělaným a obětavým pracovním týmem. Oddělení je uzavřené, s vyšším počtem personálu, takže tím je zvýšena i péče o uživatele se zvýšenými potřebami péče. Ke každému uživateli přistupujeme vždy individuálně a uvědomujeme si, že každý člověk je osobnost jedinečná a neopakovatelná.

Územně službu poskytujeme celému Libereckému kraji.

Cíl služby Domov se zvláštním režimem

Hlavním cílem je zachovat důstojnost uživatele, podporovat a udržovat jeho soběstačnost a dovednosti.

V souladu s individuálními potřebami uživatele vytváříme prostředí pro udržování jeho přirozených vazeb (rodina, přátelé) a zároveň podporujeme společenské kontakty vzniklé v domově.

Cílem služby je vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude uživateli líbit, kde bude spokojený (prostředí co nejbližší domácímu) a poskytovat mu péči podle jeho potřeb i s doprovody po zařízení a mimo zařízení. Hlavním cílem je bezpečnost uživatelů.

Zachovávat u uživatelů stávající zdravotní stav, popřípadě aktivně podporovat jeho zlepšení.

Zvyšováním kvalifikace našich zaměstnanců zvyšovat úroveň poskytovaných sociálních služeb. Vzdělaný pracovník je přínosem pro organizaci i uživatele služby.

Získávat větší důvěru u uživatelů, aby se na nás obraceli se svými přáními a žádostmi.

Rozvíjet spolupráci s rodinami a přáteli uživatelů v rámci individuálního plánování.

Menu

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

Velké Hamry 600

468 45 Velké Hamry

Tel.: +420 483 368 711

Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2019 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta

zavřít

Návštěva Harrachovské sklárny a pivovaru