Zřizovatel:

Zřizovatel

Organizace je finančně podporována z prostředků Libereckého kraje.

„Pomáhej těm, co v nouzi jsou, pomáhej těm, co nemohou, jednou tou cestou půjdeš sám, na věčné cestě ke hvězdám.”

Josef Fousek

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Roman Šikola
tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
email: roman.sikola@kraj-lbc.cz

 Po–Pá: 7.00–14.30 h
 483 368 711

Postup a pravidla pro jednání se zájemcem

Žádost o umístění do domova - postup zájemce

Základní informace o poskytovaných službách podávají sociální pracovnice na tel. 483 368 717 v pracovní době Po–Pá od 7:00 do 15:30.

Zájemcům doporučujeme osobní jednání, vhodné je domluvit si schůzku se sociální pracovnicí na tel. 483 368 717.

Tiskopis „Žádost o přijetí” obdrží zájemce v kanceláři sociálních pracovnic nebo si jej může stáhnout zde: Žádost o přijetí do domova pro seniory.

Vyplněná žádost musí být podepsána žadatelem nebo jeho zákonným zástupcem.

Vyplněnou žádost je možné zaslat poštou nebo doručit osobně. Osobní doručení je vhodnější z důvodu ověření a doplnění možných chybějících údajů. Při osobním jednání se zájemce rovněž dozví další důležité informace.

Každá žádost je zaevidována a zařazena do pořadníku žadatelů (pořadové číslo a datum převzetí) do Domova seniorů nebo do Domova se zvláštním režimem.

Jednání se zájemcem o službu - sociální šetření

S každým zájemcem nejdříve vyhodnotíme jeho potřeby a domluvíme, který druh služby bude vhodný pro pokrytí potřeb žadatele.

Každá žádost je posuzována individuálně a se žadatelem nebo jeho rodinnými příslušníky jsou sociální pracovnice ve spojení a další požadavky na službu jsou zaznamenávány k záznamům o žádosti.

Sociální šetření je součástí sociální práce se zájemcem o službu. Je vyústěním předchozího jednání se zájemcem o službu a může probíhat ve spolupráci s rodinou uživatele, přáteli, známými a institucemi. Sociální pracovnice se při sociálním šetření seznámí s aktuální situací zájemce o službu.

Sociální šetření probíhá v přirozeném prostředí domova zájemce o službu, popřípadě v léčebně nebo v nemocnici, kde se právě zájemce nachází. Termín sociálního šetření je se zájemcem o službu vždy dopředu dohodnut. Sociálního šetření se mohou účastnit rodinní příslušníci žadatele, pečující osoby a další blízké osoby.

Sociální šetření provádí sociální pracovnice a vedoucí úseku služeb přímé péče.

Sociální šetření probíhá ve chvíli, kdy existuje reálná možnost zahájení poskytování sociální služby.

Sociální pracovnice při sociálním šetření poskytují zájemci veškeré důležité informace o službách, které domov poskytuje. Zájemce si rovněž může prohlédnout fotografie z našeho domova.

Termín nástupu

Vždy je podmíněn volným místem.

V případě, že jsou splněny podmínky přijetí, je sjednán termín nástupu.

Nástup do domova

V den nástupu projedná sociální pracovnice podmínky „Smlouvy o poskytování sociální služby“, doporučujeme při nástupu přítomnost členů rodiny nebo opatrovníka.

Žadatel je seznámen s Domovním řádem, s podmínkami uložení peněz nebo cenností, založením vkladní knížky a změnou trvalého pobytu, dále postup při výplatě důchodů, výše úhrady za pobyt a další sjednané služby.

Žadatel je uveden na pokoj (seznámen se spolubydlícím), je vyhotoven soupis osobního prádla a donesených věcí žadatele.

Písemně zpracovaná Smlouva je předložena žadateli k ověření údajů a za účasti ředitele nebo jeho zástupce podepsána oběma stranami.

Žadatel může z vlastního rozhodnutí odmítnout sjednaný nástup do domova.

Důvody odmítnutí služby - služby neposkytujeme:

Osobám, které potřebují nepřetržitou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení.

Osobám agresivním, s poruchou chování, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.

Osobám, které nepotřebují stálou pobytovou sociální službu.

Dění v Horském domově obrazem

Hamrovák děkuje svým partnerům

MePro Trading, s.r.o.
Kimberly-Clark, s. r. o.
TZMO Czech republic s.r.o.
Semileas, a. s.
Město Jablonec nad Nisou
Nadace PRECIOSA
Obecní úřad Zlatá Olešnice
Město Desná
Horský domov Hamrovák

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

Tel.: 483 368 711
Email: ddvhamry@volny.cz

IČ: 712 200 03

©2015-2024 Domov důchodců Velké Hamry | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta